Planned

Neste kull er planlagt sommeren 2019.
Mer info kommer…

Hvis du er intressert i å kjøpe en valp fra oss, så send oss en mail
: [email protected] og fortell oss litt om deg/dere.
Hjemmesiden er ikke alltid oppdatert, men mailen blir sjekket 😉

11141181_10155446384135302_2119732830974061154_n

Til valpekjøpere som er på leting etter valp..

Hvordan finne oppdretteren som passer akkurat deg?

Det er ikke bare oppdrettere som skal velge mellom kjøpere. Det er like viktig at du som er på vei til å kjøpe valp, kjøper av en oppdretter som passer deg. Dessuten er valpens første måneder kjempeviktige og det som skjer i denne perioden kommer til å påvirke valpen resten av livet.

Oppdretterens arbeid er avgjørende for hva akkurat din valp har med seg i bagasjen. Valper som har vokst opp i et “rikt” miljø utvikler nysgjerrighet, vil utforske og kan bli mer dominante enn valper med motsatt erfaring. En hund som har hatt en barndom uten menneskelig kontakt og håndtering trenger ekstra trening for å bli sosialisert av mennesker.

God kontakt mellom oppdretteren og kjøperen gagner begge parter. Du som kjøper skal se på din valps oppdretter som en ressurs, noen du kan henvende deg til fremover for spørsmål om rasen osv. Derfor er det verdifullt å komme bra overens allerede fra begynnelsen av. Med andre ord så er det ikke antall priser, eller hvor lenge oppdretteren har holdt på som er det avgjørende, når du leter etter oppdretter. Stol på instinktene, hjerte og hjernen når du velger oppdretter.

Husk!
– Møt og prat med oppdretteren flere ganger. Det er viktig at du føler du får bra svar på dine spørsmål.
– Se på miljøet valpene vokser opp i. Er det et hjemmemiljø eller avskilt uten så mye kontakt med mennesker? Er stedet rolig eller stressende?
– Møt foreldredyrene og oppdretterens andre hunder, da får du et hint om hvordan din hund kommer til å utvikles.
– Spør om helsestatus på hundene, har oppdretter kunnskap om de forskjellige “helseproblemene” rasen kan ha?
– Hvordan ser oppdretteren på deres fremtidige relasjon? Er det takk og adjø så fort du har hentet hjem valpen, eller er du velkommen til å ta kontakt med spørsmål i fremtiden

Hva står på ønskelisten til oppdretterne,
når de treffer potensielle valpekjøpere?
 – Ha mye tid til hunden
– Tidligere erfaringer med hund
– Ha lyst til å aktivere hunden
– Være belest om rasen
– Like å være ute i naturen
– Ha en holdbar familiesituasjon
– Være konsekvent
– Være aktiv
– Passe på at hunden får bra fôr
– Ha bra kontakt med oppdretteren

A D V A R S EL !!!

Vi mottar mange henvendelser fra fortvilte valpekjøpere som ikke mottar stamtavle på sin hund fra oppdretter. Problemet er svært utbredt og eiere ofte har ventet i flere år på stamtavle etter lovnad fra oppdretter.
Da det dessverre er lite hjelp raseklubben kan gi i slike saker med mindre kullet er godkjent av Nkk og blodprøver er tatt av mor og far, ønsker vi å råde valpekjøpere til følgende:

Be om å få mailet kopi av mor og far sin stamtavle fra oppdretter FØR du reiser for å hente valpen. Betal ingen penger før du mottar dette!
Stamtavlen skal være et dokument fra NKK.
Alle andre organisasjoner, håndskrevne, dataskrevne eller stamtavler på sbtpedigree.com er ikke gyldige stamtavler! Dette er noe som lages av privatpersoner uten noen kontrollinstans og kan inneholde feil, mangler eller rett og slett ikke medføre riktighet overhodet.

Om foreldredyrene ikke har godkjent stamtavle vil det ikke være mulig å fremskaffe stamtavle til din hund.
Dette gjelder også om det blir foretatt DNA test av valpene opp mot mor og far.

Dersom du ikke har stamtavle på din hund og resultat av DNA test av valp opp mot foreldre, så oppfyller du ikke hundelovens krav til dokumentasjon av rase og kan i verste fall måtte oppleve din hund avlivet, dersom politiet mener din hund ligner på en forbudt rase. Dokumentasjonsplikten ligger i Norge på hundeeier.
Vennligst se; Forskrift om Hunder §2 Dokumentasjonskrav: http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf-20040820-1204.html&emne=farlige*%20%2b%20hunder

Når du har sett en innskannet eller fotografert stamtavle på mor og far, kan du betale forskudd og du kan hente valpen. Ofte har ikke oppdretter mottatt stamtavlene ennå når valpene er 8 uker, men de skal være bestilt.
Alle hunder skal selges med en kjøpsavtale. Om oppdretter ikke ønsker å benytte dette, IKKE KJØP VALPEN!
I kjøpskontrakten krever du å få notert som kommentar at stamtavlen skal være tilsendt kjøper så snart oppdretter mottar denne. Da har du en sterkere sak du kan gå til forbrukerrådet med, dersom du allikevel skulle være uheldig å komme ut for en oppdretter som ikke har hold i sine lovnader.

Hunder uten stamtavle er å regne som en blandingshund, og kan ikke kalles en Staffordshire bull terriere.
Veiledende pris på sbt: 13.000,- For gjeldene pris på blandingshunder, vennligst se finn.no

Contact information:
Marianne Homlong / Glenn Johnsen
TLF: +47 476 10 176 / +47 467 70 720
[email protected]
Gamle Siggerudvei 14
1404  Siggerud
NORWAY


Tidligere adverts:
MoccaXBolt