Misha

Born: 07.05.2008
Reg.nr: NHSB2703431

Father: Ringerike Make My Day
Mother: Laila

Hight: 37cm
Weight: 17kg

L2-HGA: Clear by parents
HC: Clear by parents

Pedigree

Importert fra Holland. Misha har bodd med oss og familien vår hele livet sitt.
Hun har vært med oss over alt på utsilling, lydighet, aktivitetsdager osv.
Misha er en sunn og frisk hund, som har gitt oss flere fine avkom som vi har brukt videre i vårt avlsarbeid.
Hun er fortsatt aktiv i utstillingsringen som veteran.
Vi håper vi får ha henne med oss i mange år fremover.